Фотоархів

Поштівки

Культура

Новини

Мапи та інфографіки

Реконструкція

Колекціонування

Документи

Бібліотека

Книжкова полиця

Преса

Пам’ятники та знаки

Відеотека

Житомирщина історична

До історії «червоних» погромів євреїв Житомирщини, Або як будьоновці з нашим краєм знайомилися

Лихоліття Національно-визвольної революції, що тривала з 1917 по 1921 рік, було вкрите не лише червоним стягом поразки українського руху за незалежність, а й несправедливо пролитою кров’ю мирного населення, по трупам якого крокував до становлення новий державний організм більшовицької партії.

Завдяки переписуванням подій минувшини під радянську ідеологію колишні бандити і вбивці зринали з уст керівництва Союзу і пера істориків та письменників, як істинні герої, чиї вчинки мали б стати величним прикладом і дороговказом нищівної боротьби з капіталізмом та противниками єдиноправильного устремління до побудови системи суспільного блага – комунізму.

До списку «ворогів народу» потрапили практично всі: унеерівці, петлюрівці, білогвардійці-денікінці, навіть нещодавні побратими – махновці. Всі, за виключенням покидьків з власного табору, багряне тавро жертвоприношень ненависті на формі яких не змити ніколи.

Так, компрометуючи діяльність українського державницького діяча Симона Петлюри, в історичній пам’яті часів радянщини за ним закріпили знак й символ ненажерного антисемітизму і юдофобії. Та що ми знаємо про інший бік цього злочину? Розсекречені архіви, фонди яких раніше приховувалися за сімома замками, проливають світло на жахіття, де центральних дійових осіб цього разу зіграли самі ж більшовики.

Одним з таких епізодів стали, як би це скандально не прозвучало, єврейські погроми. За оцінками істориків у часи Громадянської війни частини червоних інтернаціоналістів здійснили 106 (8,5 % від загальної кількості) антиєврейських акцій, які супроводжувалися масовим насиллям.

Житомирщину з її численним єврейським населенням ці безчинства звісно ж не обійшли стороною.

Найповніші свідчення з проблеми єврейських погромів містить відносно свіже видання Інституту слов’янознавства Російської академії наук «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918 – 1922 гг.: Сборник документов» / Отв. ред.. Л.Б. Милякова, отв. сост.: Юзина И.А., Милякова Л.Б., при участии Середы В.Т. (Украина, европейская часть России), Розенблат Е.С., Еленской И.Э. (Белоруссия). – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 1032 с. Цей збірник складається з неопублікованих документів, які зберігалися в Державному архіві Російської Федерації.

Значний масив інформації у «Книзі погромів» присвячено й нашому краю. Зокрема, тут є документи, які зривають маски з червоних лицарів 1-ої Кінної армії Будьонного, що, «виганяючи» польські війська, вдалася до грабунку, ґвалтування, вбивств євреїв і мародерства їхніх жител.

Далі – мовою документів.

Местечко Пятки (Пятка) Житомирского уезда Волынской губернии.

Сводка материалов Киевской комиссии Евобщесткома о погромах в м. Пятки Житомирского уезда Волынской губернии с марта 1919 по июнь 1920 г. с приложением записей рассказов потерпевших

Не ранее 3 июля 1921 г. – датируется по содержанию документа.

…При отступлении поляков, в июне месяце 1920 г., наступающей кавалерией Буденного был устроен открытый грабеж еврейского населения м. Пятки, который сопровождался насилием над женщинами и убийством 4 чел. Отступление же армии Буденного прошло сравнительно спокойно, так как пятковские евреи, вполне разоренные, ничего не имевшие, никого не боялись.

Сопротивления бандитам за все время евреями оказано не было, так как местное христианское население враждебно относилось к вооружению евреев. Все эти ужасные события истрепали нервы пятковских евреев, нуждавшихся, все без исключения, как в поддержке моральной, так и в материальной…

Местные органы власти заявляли в то время, что они бессильны бороться с бандитами. В отношение борьбы с погромами ничего не было сделано, соворганы никакой помощи погромленным не давали. Все население м. Пятки крайне истощено и нуждается в материальной поддержке. Все голодны, голы и босы. Дома и по сие время еще не приведены в порядок, полное отсутствие стекол.

Особенную нужду терпят вдовы и сироты, старики и старухи, дети. Они воспитываются только при поддержке до того обнищавшего населения.

(Книга погромов. С. 397 – 398).

Командуючий 1-ої Кінної армії С. М. Будьонний

Протоколы

Жительница м. Пятки Маня Янкелевна Шварц, 17 лет, грамотная, под судом не состояла и не состоит, находилась при бабушке Фрейде Нигельварг 70-ти лет, убитой бандитами буденновской кавалерии:

В средних числах июня 1920 г., при отступлении поляков и наступлении кавалерии Буденного, несколько человек зашло к нам в дом. Увидя меня, бандиты стали ко мне приставать и хотели меня насиловать. Тогда старуха бабушка моя подняла крик. Тогда они бросились к старухе и шашками изрубили ее. Я тогда удрала. Когда возвратилась в дом, бабушка лежала в луже крови мертвой.

Маня Шварц теперь без всяких средств осталась и без приюта.

Житель м. Пятки Мойсей Стырман 11 лет, неграмотный, круглый сирота. Остался с братиком Иделем 10 лет. Показал следующее: в июне месяце 1920 г. (день не помню) в местечке было тревожно, так как заехали бандиты из кавалерии Буденного. Отец мой Янкель, мама Гуся и я с братиком моим отправились в Коровинцы – село, находится в 6 верстах от местечка – к одному крестьянину, у которого мой покойный папа работал: был папа столяр.

В местечке на встречу нам бандиты ехали верхом при оружии. Тогда я зашел в дом к родственнику, мама с братиком зашли в дом к знакомым, папа же остался на улице. Эти бандиты подошли к папе и начали его избивать и в конце концов убили его. Мама, услыша крик папы, подбежала к папе, который неистово кричал. Бандиты, увидя мать мою, убили и ее, теперь я с братиком остались круглыми сиротами, питаемся подаянием. Голые, босые, голодные, без приюта, у кого днюем, у того не ночуем.

Моисей Стверман (так в тексте), а за него неграмотного расписался Лейва Китнер

Житель м. Пятки Лейва Китнер 20 лет, холост, грамотен, под судом не состоял и не состоит, показал следующее: в июне 1920 г. был я свидетелем того, как бандиты из кавалерии Буденного убили Янкеля и Гусю Стверман. В м. Пятке стало тревожно: въехала часть кавалерии Буденного.

Несколько бандитов подошли к Янкелю Стверману и начали его бить. Я стоял в сарае нашем и через щель наблюдал, как бандиты избивали Янкеля шашкой. Он поднял крик. Они продолжали рубить его шашкой, до тех пор, пока зарубили. На его крик прибежала жена его Гуся. Бандиты ее схватили и зарубили. Те кричали, а бандиты продолжали рубить шашками, пока те навеки не умолкли.

Лейва Китнер

(Книга погромов. С. 400 – 401).

Житель Пятки Иосиф Мошкович Либерман – управляющий Пятковской аптекой:

…Во время наступления кавалерии Буденного в Пятку некоторыми бандитами этой армии был произведен грабеж, насилия над женщинами еврейскими и убийство 4 евреев. Эти звери с голыми шашками в руках разъезжали по местечку и по усмотрению своему предъявляли требования, и, в случае невыполнения их требований, подвергали евреев наказанию согласно личному усмотрению вплоть до лишения жизни. Причем нужно добавить, что все были пьяны. Один из них снял голову старой еврейке, причем кровью этой несчастной жертвы были облиты его руки. Казак этот в пьяном виде обратился ко мне в аптеку за оказанием ему помощи. Ему пьяному казалось, что он сам ранен. Я, приступая к перевязке, обмыл ему руку, но никакой раны, даже царапины, там не оказалось, и перевязки никакой не требовалось. Тогда лишь только он смекнул, что кровь эта чужая – жидовская. Вот что пережили пятковцы в те черные дни…

(Книга погромов. С. 404).

Запал з яким червоні вчиняли погроми не зміг остудити навіть їхній воєнкомдив Шепелєв. За свої намагання припинити єврейський погром у Полонному він отримав від червоноармійців кулю… Документи про цей випадок були розсекречені ФСБ РФ у 1998 році та частково підготовлені до публікації російським журналістом Володимиром Марковчіним.

Відправка частин 1-ої Кінної армії на Польський фронт. 1920 р.

Местечко Полонное Овручского уезда Волынской губернии.

СЕКРЕТАРЬ Военкома 6-й Кавдивизии 1-й Конармии В РЕВ. ВОЕН. СОВ. 1-й КОН. АРМ.

29 сентября 1920 г.

Рапорт

28-го сентября сего года, утром, по выступлении Полештадива 6 из м. Полонного по направлении на Юровку, я, Секретарь Военкомдива и Военкомдив 6 тов. ШЕПЕЛЕВ остались в Полонном с тем, чтобы выгнать из местечка отставших красноармейцев и прекратить грабежи над мирным населением. В версте от Полонного расположено новое местечко, центр которого населен исключительно евреями, когда мы подъехали туда, то из каждого дома почти доносились крики.

Зайдя в один из домов перед которыми стояли две оседланные лошади, мы нашли на полу старика, лет 60-ти, старуху и сына, страшно изуродованными ударами палашей, а напротив на кровати лежал израненный мужчина. Тут же в доме, в следующей комнате какой-то красноармеец в сопровождении женщины, назвавшей себя сестрою милосердия 4-го эскадрона 33-го полка, продолжали нагружать в сумки награбленное имущество. При виде нас они выскочили из дома. Мы кричали выскочившим остановиться, но когда это не было исполнено, военкомдив тов. ШЕПЕЛЕВ тремя выстрелами из нагана убил бандита на месте преступления. Сестру же арестовали и вместе с лошадью расстреляного повели за собой.

Проезжая дальше по местечку, нам то и дело попадались по улице отдельные лица, продолжавшие грабить. Тов. ШЕПЕЛЕВ убедительно просил их разъехаться по частям, у многих на руках были бутылки с самогонкой, под угрозой расстрела на месте таковая у них отбиралась и тут же выливалась...

Нас останавливают с криком «Вот военком, который нас хотел застрелить в местечке». Подбегает человек 10 красноармейцев этих же эскадронов, к ним постепенно стали присоединяться и остальные, выходя все из рядов и требуя немедленной расправы над ШЕПЕЛЕВЫМ...

В это время подъезжает тов. КНИГА, вместе с арестованной сестрой, которая успела передать по полку, что тов. ШЕПЕЛЕВ убил бойца. Тут только поднялся шум всего полка, с криком во что бы то ни стало расстрелять военкомдива, который убивает честных бойцов... Не успели мы отъехать и 100 сажен, как из 31 полка отделилось человек 100 красноармейцев, догоняет нас, подскакивает к военкому и вырывает у него оружие...

Раздался выстрел из нагана, который ранил тов. ШЕПЕЛЕВА в левое плечо навылет... Нас снова окружает толпа красноармейцев, отталкивает меня и КНИГУ от тов. ШЕПЕЛЕВА, и вторым выстрелом смертельно ранили его в голову. Труп убитого тов. ШЕПЕЛЕВА долго осаждала толпа красноармейцев, и при последнем вздохе его кричала «гад, еще дышит, дорубай его шашками». Некоторые пытались стащить сапоги, тут военком 31 полка остановил их, но бумажник, вместе с документами, в числе которых был шифр, был вытащен у тов. ШЕПЕЛЕВА из кармана... Спустя … полчаса после его убийства нам удалось положить его труп на повозку и отвезти в Полештадив 6.

Секретарь Военкомдива 6 Хаган (подпись).

(Марковчин В. Веди ж, Буденный, нас смелее… // Совершенно секретно. - № 8/113, август 1998).

«Вступайте до червоної кінноти!». Плакат УССР, 1920 р.

Местечко Любар Новоград-Волынского уезда Волынской губернии.

Рапорт Чрезвычайной следственной комиссии в Реввоенсовет 1-й Конармии о преступлениях бойцов 6-й кавалерийской дивизии

Не ранее 1 октября 1920 г.

… в м. Любар был устроен форменный погром, причем, по рассказам, там было убито около 60 евреев – опять-таки командным составом не было принято мер к ликвидации погрома и к вылавливанию погромщиков.

(Книга погромов. С. 425).

Палац Миколи Терещенка в Андрушівці. У червні 1920 р. в палаці розміщувався штаб 1-ої Кінної армії і тут на мітингу виступав С. Будьонний. Зараз в цьому приміщенні прихистилася Андрушівська загальноосвітня школа № 1

Про штаб і перебування в палаці 1-ої Кінармії, бійці якої заплямували себе антисемітизмом, досі нагадує меморіальна дошка

Местечко Спиченцы Бердичевского уезда Киевской губернии.

Протокол опроса свидетелей секретарем подотдела социальной помощи С.В. Эппелем для Киевской губсекции помощи погромленным при НКСО УССР о погроме, учиненном буденовскими частями в м. Спиченцы Бердичевского уезда Киевской губ. 4-9 октября 1920 г.

15 октября 1920 г.

… Погром можно разделить на 2 периода. К первому периоду относится время с 4 по 7 октября, когда громилы, помимо грабежей, занимались также и убийством. Ко второму периоду относится время от 7 по 9 октября, когда громилы занимались грабежом и изнасилованием женщин. Погром начался утром 4 октября. От проходившей через местечко буденовской части отстала банда количеством около 50 чел., которая принялась за грабеж. В этот же день было ограблено почти все местечко, причем был убит один чел. (Чудновский В.С.) и ранен Файнзильберг Эля, который 11 числа сего месяца скончался.

5 октября собрались некоторые жители местечка, желая похоронить убитого Чудновского. В это время подошли трое буденовцев, которые, под криком «Бей жидов, коммунистов, комиссаров», начали избивать собравшихся; при этом один из них (Орел Я.) был избит и ранен и 10 сего месяца скончался. В это время к громилам присоединилась прислуга обоза 47-й дивизии, которая тоже начала грабить.

5 числа в 4 часа дня из Вахновки прибыл эскадрон кавалеристов, часть коего оцепила местечко, остальные же начали грабить и убивать евреев.

Убивали мужчин на глазах и при раздирающих криках их жен и детей. Женщин изнасиловали на глазах их мужей, отцов и матерей.

В общем погром по способам убийств – детей поднимали за ноги, разбивая их головы о камни, женщинам, предварительно изнасилованным, отрезывали груди; изнасиловано более 100 женщин, среди коих имело место изнасилование 12 и 13-летних детей – не знает примера в истории еврейских погромов.

6 октября еврейское население местечка различными путями ушло в ближайшие леса. Однако немногим из ушедших удалось спасти свою жизнь. Многие были захвачены по дороге и были либо убиты, либо тяжело ранены.

8 октября оставшееся в живых еврейское население местечка, находившееся до этого дня в окрестных лесах, стало возвращаться в местечко, т.к. начиная с сего дня по 9 октября громилы уже не убивали, а занимались лишь грабежом. Но ни в одном доме не оказалось ни стекол, ни вещей, ни белья, ни продовольствия, и жители остались голыми (подчас в одном только белье), босыми и голодными. Всего убитых, преданных уже земле, 19 чел., но это далеко не все количество убитых, т.к. многие еще валяются на окрестных полях.

Оставшиеся же в живых тяжело ранены (многие из-за отсутствия медикаментов и продовольствия скончались); они, в количестве около 10 чел., находятся частью в окрестных местечках (Липовец, Погребище и др.), часть же осталась в самом местечке.

(Книга погромов. С. 422 – 423).

Революційна Військова Рада 1-ої Кінної червоної армії критикувала участь її солдат в антиєврейських акціях. В «Приказе Революционного Военного Совета по войскам I конной красной армии. № 89. 1920 г. 9 октября, 24 часа, ст. Ракитно» зазначалося: «Там, где прошли преступные полки недавно еще славной I конной армии, учреждения советской власти разрушены, честные труженики кидают работу и разбегаются при одном слухе о приближении бандитских частей. Трудовое население, встречавшее когда-то ликованием I конную армию, теперь шлет ей вслед проклятия...» (Марковчин В. Веди ж, Буденный, нас смелее…).

Та це були лише укази, адже її командувач Семен Будьонний зайняв позицію захисту своїх рубак. З «Устного доклада председателю ВЦИК тов. Калинину представителя особого отдела Первой Конной армии. 15 октября 1920 г. м. Знаменка. Новицкий» дізнаємося, що Семен Михайлович висловлювався: «А здесь, еще когда проходили эту идиотскую Украину, где везде лозунг «бей жидов», и, кроме того, бойцы очень недовольные всегда возвращаются из лазаретов. Плохо обращаются в лазаретах, нет помощи на станциях при возвращении. И вот, обратившись к одному коменданту-еврею, к другому и не получив помощи, или вместо помощи – ругань, они видят, что они брошены без всякого призрения, и, возвращаясь в ряды, они вносят разложение, рассказывая об обидах, говорят, что мы здесь бьемся, жизнь отдаем, а там никто ничего не делает...» (Марковчин В. Веди ж, Буденный…).

Історик, дослідниця національних відносин І. С. Міронова у своїй праці «Національні меншини України. Навчально-методичний посібник» (Миколаїв-Одеса: ТОВ ВіД, 2006. – С. 34) акцентує, що «погромну сторінку історії Першої Кінної вкрай обережно намагався відкрити письменник Ісаак Бабель у своїй знаменитій «Кінармії»». За його свідченнями, 300 найактивніших погромщиків-будьонівців було розстріляно. Власна думка Бабеля аж ніяк не вписувалася в тоталітарну систему Радянського союзу – і, як наслідок, у 1939 році його заарештували й розстріляли 27 січня 1940-го. Бабелівський опис червоних козаків кваліфікували, як «диверсію та зраду».

Змінюються режими, зникають державні таємниці, міфи розвінчуються, факти знаходять своїх творців, переведені стрілки повертаються на вихідні точки, а суспільство мало-помалу наближається до історичної справедливості.

Антон Сичевський

Опубліковано в авторській колонці Антона Сичевського у інтернет-виданні "Журнал Житомира", 29 січня 2010 р.

Наша сторінка у Facebook

Наш канал у Telegram

Наша сторінка у Twitter

Наша сторінка в Instagram

Логотип нашого видання

Пошук на сайті

Site Translator

Мапа відвідувань

free counters

Стистика переглядів

Лічильники та каталоги

каталог сайтів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання