Фотоархів

Поштівки

Культура

Новини

Мапи та інфографіки

Реконструкція

Колекціонування

Документи

Бібліотека

Книжкова полиця

Преса

Пам’ятники та знаки

Відеотека

Житомирщина історична

Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Українське краєзнавство у викликах російсько-української війни: науково-дослідний та суспільний потенціал»

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національна академія наук України

Міжвідомча координаційна рада з питань краєзнавства

Інститут історії України НАН України

Національна спілка краєзнавців України

Регіональні організації НСКУ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІ Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Українське краєзнавство у викликах російсько-української війни: науково-дослідний та суспільний потенціал».

Конференція відбудеться 10 травня 2024 року о 10.00 за адресою: Інститут історії України НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ.

 

Напрями роботи конференції:

-        Олександр Реєнт – український історик, краєзнавець, громадський діяч, організатор науки та краєзнавчого руху;

-        краєзнавство в міждисциплінарному науковому полі: інноваційні підходи;

-        дослідницькі практики в краєзнавстві: актуальні питання воєнного часу;

-        громадське краєзнавство: специфіка діяльності в умовах воєнного стану;

-        сучасне краєзнавство: статус  і роль в українському культурному просторі в часи російсько-української війни;

-        вітчизняне краєзнавство в умовах війни РФ проти України: нові виклики і завдання, збереження історико-культурної спадщини.

 

Для участі в конференції необхідно до 8 травня 2024 року надіслати оформлені відповідно до вимог доповіді та повідомлення з відомостями про авторів на електронну адресу kraeznavstvo@ukr.net. За результатами роботи конференції планується видання збірника доповідей учасників. Участь у конференції безкоштовна.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг – до 8 сторінок; аркуш формату А-4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, без переносів, інтервал – 1,5, поля ліворуч, зверху, праворуч, знизу – 2 см; абзац – 1 см; ім’я та прізвище автора в правому кутку (жирним), на наступному рядку (по центру) назва статті (шрифт жирний);  далі (без відступу) – текст статті;   посилання на літературу та джерела автоматичні в кінці тексту. Матеріали, що не відповідають вимогам або подані невчасно, прийматися до друку не будуть.

 

Заявка

Прізвище, ім’я, по-батькові___________________________________

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) _________________

Місце роботи/навчання (за наявності)_________________________

Телефон____________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________

Напрям роботи (секція) _______________________________________

Назва доповіді/ повідомлення__________________________________

 

Адреса оргкомітету: Національна спілка краєзнавців України, м. Київ,вул. Грушевського, 4.

 Контактна особа: Світлана Архипова, тел. 0676636680 kraeznavstvo@ukr.net

 

ОРГКОМІТЕТ

ХVІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство у викликах російсько-української війни: науково-дослідний та суспільний потенціал»

 

Голова:

Реєнт Олександр Петрович – голова НСКУ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України.

Заступники:

Коцур Віктор Петровичзаступник голови НСКУ, член Президії НСКУ, академік НАПН України, доктор історичних наук, професор Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Удод Олександр Андрійовичзаступник голови НСКУ, член Президії НСКУ, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України;

Лисенко Олександр Євгенович – член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України; 

Томин Мар’яна Миколаївна – директор Департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України;

Маньковська Руслана Вікторівна заступник голови НСКУ, член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України.

Відповідальний секретар:

Архипова Світлана Іванівна – відповідальний секретар НСКУ, член Президії НСКУ, провідний інженер Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України.

Прес-секретар:

Ніколайчук Дмитрій Олександрович прес-секретар НСКУ, член Президії НСКУ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

 

Члени оргкомітету:

 

Андрусишин Богдан Іванович – член Президії НСКУ, доктор  історичних наук, професор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Бабенко Олег Олександрович – голова Кіровоградської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ;

Бажан Олег Григорович – перший заступник головного редактора журналу «Краєзнавство», член Президії НСКУ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

Гальчак Сергій Дмитрович – голова Вінницької обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Гончаров Олександр Петрович – голова Київської міської організації НСКУ, член Президії НСКУ, кандидат історичних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Гуржій Олександр Іванович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

Даниленко Віктор Михайлович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України;

Денисенко Олена Володимирівна голова Запорізької обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ;

Добржанський Олександр Володимирович – голова Чернівецької обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор історичних наук, професор, декан факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Жив’юк Андрій Анатолійович – голова Рівненської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, кандидат історичних наук, доцент кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;

Завальнюк Олександр Михайлович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Коваленко Олександр Борисович – голова Чернігівської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, кандидат історичних наук, професор;

Корнієнко Олег Миколайович – голова Сумської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, боєць добровольчого батальйону «Азов»;

Косило Михайло Юрійович – голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;

Костюк Степан Володимирович – голова Тернопільської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ;

Коцан Василь Васильович голова Закарпатської обласної організації НСКУ, доктор історичних наук, директор КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради;

Кочергін Ігор Олександрович – голова Дніпропетровської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор історичних наук, професор кафедри НТУ «Дніпровська політехніка»;

Куделко Сергій Михайлович – голова Харківської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, кандидат історичних наук, професор, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна;

Курило Віталій Семенович – голова Луганської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Кушнір В’ячеслав Григорович – голова Одеської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор історичних наук, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;

Лазуренко Валентин Миколайович – голова Черкаської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор кафедри Черкаського державного технологічного університету;

Литвин Микола Романович – голова Львівської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор історичних наук, професор;

Макієнко Олексій Анатолійович – голова Херсонської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, кандидат історичних наук, доцент кафедри  Херсонського державного університету;

Нестуля Олексій Олексійович – голова Полтавської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі;

Омельченко Дмитро Григорович – член  Президії НСКУ, заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді;

Рафальський Олег Олексійович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України;

Романько Валерій Іванович голова Донецької обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, кандидат педагогічних наук, доцент (Слов’янськ);

Рубльов Олександр Сергійович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України НАН України;

Савченко Григорій Петрович – голова Київської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, кандидат історичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Скавронський Павло Степанович голова Житомирської обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ;

Смолій Валерій Андрійович – член  Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України;

Телячий Юрій Васильович – голова Хмельницької обласної організації НСКУ, член Президії НСКУ, доктор історичних наук, професор, президент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;

Тригуб Олександр Петрович – голова Миколаївської обласної організації НСКУ, член Правління НСКУ, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;

Шваб Анатолій Георгійович – голова Волинської обласної організації НСКУ, доктор історичних наук, професор кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 

 

Немає коментарів:

Наша сторінка у Facebook

Наш канал у Telegram

Наша сторінка у Twitter

Наша сторінка в Instagram

Логотип нашого видання

Пошук на сайті

Site Translator

Мапа відвідувань

free counters

Стистика переглядів

Лічильники та каталоги

каталог сайтів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання